Wenst u zelf kinderbegeleider te worden?

Er zijn tal van voordelen voor kinderbegeleiders die zich aansluiten bij de Dienst voor Onthaalgezinnen:

  • kinderbegeleiders die bij een dienst zijn aangesloten, hebben recht op een ziekte-uitkering, uitkering voor moederschapsrust, pensioen, opvanguitkering bij afwezige kinderen, … ;
  • u krijgt individuele begeleiding van een verantwoordelijke
  • u ontvangt voor de kinderopvang een belastingvrije onkostenvergoeding en u blijft fiscaal ten laste van uw partner
  • cumulatie met een vergoeding in het kader van een loopbaanonderbreking is mogelijk
  • er worden jaarlijks vormingen georganiseerd, zodat u als kinderbegeleider op de hoogte blijft van de evoluties en ontwikkelingen in de kinderopvang
  • kinderbegeleiders die kinderen opvangen met specifieke zorgen krijgen een extra financiële ondersteuning na goedkeuring door Kind en Gezin

Meer informatie is verkrijgbaar op de dienst. 

* Indien u wil starten als kinderbegeleider moet beschikken over een attest van de module "kennismaken met de gezinsopvang" en/of een attest van de module "werken in de kinderopvang". Beide attesten kan je behalen door deel te nemen aan het Kennismakingstraject Gezinsopvang.

Deze opleidingen worden gegeven in de CVO/VSPW in verschillende gemeentes, verspreid over heel Vlaanderen.

Voor meer info kan u zich wenden tot onze dienst. Wij leggen dan de verschillende stappen van de selectie uit en maken concrete afspraken: 011/34 83 91