Kinderopvang is niet gratis.

De kinderbegeleiders krijgen een vast bedrag per dag, per kind, geïndexeerd en niet belastbaar.

De ouders betalen volgens hun gezamenlijk belastbaar netto-inkomen. 

Voor ouders met meerdere kinderen ten laste is er een korting voorzien. 

Ouders van meerlingen genieten een hogere korting.

De kosten voor deze kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. 

Jaarlijks ontvangen de ouders hiervoor een attest.

Om een correcte berekening te kunnen maken van de te betalen bijdrage, moeten de ouders op de site van Kind en Gezin hun dagprijs berekenen. (Zie verdere uitleg in bijlage 1)