Een opvangmogelijkheid voor kinderen, in de vertrouwde familiale sfeer van een gezin.

De dienst helpt ouders met het zoeken naar een geschikte opvang voor hun kinderen.

Kinderbegeleiders kunnen opvang bieden aan kinderen vanaf de geboorte tot het verlaten van de basisschool.

Buitenschoolse opvang, nachtopvang, flexibele uren en opvang voor specifieke zorgen zijn eveneens mogelijk.

Onze kinderbegeleiders vangen kinderen op in hun eigen woning. Dit zorgt ervoor dat de opvang in een vertrouwde familiale sfeer van een gezin verloopt.

Een kinderbegeleider vangt gemiddeld maximum 4 kinderen op. Zo is er voldoende tijd om aan elk kindje de nodige warmte en aandacht te geven.

De kinderbegeleiders staan onder toezicht van onze verantwoordelijken en worden door hen begeleid en bijgeschoold.

Onze Dienst voor Onthaalgezinnen staat onder toezicht van Kind & Gezin.